infrastarter

Bring technology & solution to you

[Lync]OWA and Lync Integration!

ในบทความนี้จะนำเสนอถึงวิธีการเชื่อมต่อกันระหว่าง Exchange Server 2010 กับ Lync Server 2010 ซึ่งหากในองค์กรได้มีการติดตั้งทั้ง 2 อย่างไว้อยู่แล้วสามารถทำให้ใช้งานร่วมกันได้เลยทันที และวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินไป มาดูในรายละเอียดกันเลยดีกว่า . . .

ในการทำงานนี้ขอแบ่งออกเป็น

  1. การติดตั้ง OCS R2 Web Service Provider บน Exchange Server (ตัวที่เป็น CAS role นะครับ)
  2. การปรับแต่งค่าของ Virtual Directory & policy
  3. การสร้าง TrustApplicationPool & Application

มาดูขั้นตอนแรกกันก่อน นั้นคือการติดตั้ง Component ต่างๆที่จำเป็น ให้ Download ตามนี้เลยครับ

1. Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Web Service Provider[CWAOWASSPMain.msi]

ตัวนี้จะรันเลยก็ได้ แต่ผมแตกไฟล์ออกมาก่อน! พอดีอยากรู้ว่ามันครบหรือปล่าว?

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=2310

โดยหลังจาก Download เสร็จแล้วให้แตกไฟล์โดย msiexec ยกตัวอย่าง

msiexec /a “c:\CWAOWASSPMAIN.MSI” /qb TARGETDIR=C:\LyncWSProvider

 

2. Hotfix for the OCS 2007 R2 Web Service Provider[CWAOWASSP.msp]

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=797

3. Update Unified Communications Managed API 2.0 Redist (64 Bit) Hotfix KB 2282949[UcmaRedist.msp]

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=7557

4. ถ้าเครื่อง Exchange Server 2010 เป็น SP1 และติดตั้งบน Windows Server 2008R2(SP1) ให้โหลดตัวนี้เพิ่มด้วยครับ

UCMAREDIST Update [UcmaRedist.msp]

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=19178

หรือ

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=41&srcfamilyid=b3b02475-150c-41fa-844a-c10a517040f4&srcdisplaylang=en&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2fD%2f9%2f6%2fD967F77F-D0BD-43FB-987B-6FBF7C82251B%2fUcmaRedist.msp

ไฟล์ขนาด 4MB โหลดมาแล้วเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะซ้ำกับตัวที่ 3

 

เมื่อโหลดได้เสร็จแล้วจะได้หน้าตาดังนี้ครับ **ถ้าใช้ 2008R2 dotnet3.5 มีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ**

image

ติดตั้งตามหมายเลขได้เลยครับ แล้วอีกอย่างตอนติดตั้งบางตัวมันไม่แสดงว่ากำลังติดตั้งนะครับ แบบว่าดับเบิ้ลคลิกแล้วเสร็จเลย ถ้าอยากตรวจสอบให้แน่นอน ก็ไปดูที่ program and feature ก็ได้ครับ

image

และใน Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA\

ต้องมี Key InstantMessaging

image

และ ImplementationDLLPath มีค่าเป็นพาธที่เก็บ Microsoft.Rtc.UCWeb.dll

image

 

ถัดมาก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าคอนฟิกของ Exchange

อันดับแรกต้องหา Cert ที่ผูกกับ Service IIS โดยใช้

$cert = (Get-ExchangeCertificate | where {$_.services -like "*IIS*"}).thumbprint

จากนั้นก็ทำการปรับค่าของ OWA VirtualDirectory

Get-OwaVirtualDirectory | Set-OwaVirtualDirectory -InstantMessagingType OCS -InstantMessagingEnabled:$true –InstantMessagingCertificateThumbprint $cert –InstantMessagingServerName lsf01.endpoint.com

โดยในรายละเอียดของคำสั่งนี้คือ

ทำการเปลี่ยนค่า InstantMessagingType เป็น OCS

ทำการ Enable Messaging = True

ระบุ Cert ที่จะใช้กับ Lync Server ด้วย Cert ใบที่ใช้กับ IIS = $cert

ระบุ Lync Server ที่ต้องการใช้บริการ (เป็นชื่อ pool,standalone ก็ได้) = lsf01.endpoint.com

และอีกอย่างนึงที่ควรจะทำด้วยคือ ปรับ OWAmailboxpolicy ในส่วนของ Instantmessagetype เป็น OCS โดย

set-owamailboxpolicy default –instantmessagetype OCS (ลอง get-owamailboxpolicy ดูก่อนก็ได้ครับ)

เสร็จแล้วสั่ง IISRESET /noforce รอบนึงครับ 

 

ขั้นถัดไป เราจะไปสร้าง Trust Application Pool ที่ฝั่ง Lync Server

ในส่วนของ Lync เราจะต้องสร้าง TrustApplicationPool โดย

new-cstrustedapplicationpool –identity <exchange_server_name> –registrar <lync_frontend_pool> –site <lync_site_id> –requiresreplication $false

ตัวอย่าง

new-cstrustedapplicationpool –identity endpoint.com –registrar lsf01.endpoint.com –site 1 –requiresreplication $false

โดยสำคัญที่

Identity จะใช้ระบุชื่อของ pool ที่สร้าง ซึ่งชื่อนี้สำคัญมากควรจะให้ตรงกับ Common name ใน CA ที่ใช้ใน IIS ตาม step ด้านบน

ลองอ่านเพิ่มเติมตาม reference ด้านล่างครับ

ผลออกมาแบบนี้ครับ

image

Warning นี้จะเตือนผมว่า identity ที่ผมใช้ไม่มีใน AD ก็แน่นอนอยู่แล้วครับ Yes ผ่านเลยเพราะ Cert. ผมเป็นแบบนี้ถ้าใส่ถูกก็ Sign-In ไม่ผ่านครับ (เป็นอย่างนั้นไป Confused smile)

image

จากนั้นก็สร้าง Trusted Application โดย

new-cstrustedapplication –applicationid ExchangeOWA –trustedapplicationpoolfqdn endpoint.com –port 5555

ซึ่ง

ApplicationID คือชื่อของ Application ใน Pool นี้(อะไรก็ได้ครับ จัดไป)

trustedapplicationpoolfqdn คือชื่อของ trust app pool ที่จะทำงาน(ที่สร้างจากขั้นตอนที่แล้ว)

port ระบุ port ที่จะใช้งาน Application โดยใช้ port ใดก็ได้ที่ไม่มีใครใช้

image

ขั้นตอนสุดท้าย enable-cstopology (GUI: Publish Topology)

image

จากนั้นลองเข้าหน้า OWA

SNAGHTML20598d79

SNAGHTML205b15bb

image

image

จบข่าวปิดเคสครับ Smile

 

Reference

http://blog.schertz.name/2010/11/lync-and-exchange-im-integration/

http://blogs.technet.com/b/ilvancri/archive/2010/09/22/configuring-exchange-2010-sp1-and-lync-rc-to-enable-owa-as-lync-endpoint.aspx

http://blogs.technet.com/b/dodeitte/archive/2011/12/22/what-fqdn-to-use-when-setting-up-owa-lync-integration.aspx

กุมภาพันธ์ 5, 2012 - Posted by | Exchange Server, Lync 2010 | ,

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: